Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a vytvoření stánku

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/2.3.00/06.00083
Zahájení projektu: 3. 3. 2008
Ukončení projektu: 26. 2. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Projekt zahrnuje prezentaci Středočeského kraje na 3 veletrzích cestovního ruchu v Česku - na veletrhu Regiontour v Brně, veletrhu Holiday World v Praze a veletrhu Regiony České republiky v Lysé nad Labem a to v letech 2009 - 2010. Tedy účast celkemna šesti význačných akcích určených pro propagaci CR. Nezbytnou součástí projektu je kromě pronájmu ploch, účastnických poplatku a doprovodných služeb na jednotlivých veletrzích pořízení výstavního stánku, který bude kraj na těchto akcích reprezentovat (výjimkou je veletrh Regiony České republiky, kde jsou pevné stánky, které se pronajímají). V rámci veletržního stánku budou široké odborné i neodborné veřejnosti nabídnuty propagační materiály Středočeského kraje, specializované propagační materiály jednotlivých atraktivit a služeb CR v kraji a to v nejrůznějších jazykových mutacích. Stánek poskytne nezbytné zázemí nejen žadateli, ale i jeho partnerům a dalším subjektům CR, kteří ho budou využívat v rámci veletrhu jako spoluvystavovatelé.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 283 280,61
Veřejné zdroje ČR: 932 342,00
 
Celková částka: 6 215 623,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena