Sportovní centrum Rudolfa Kraje - II.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Sportovní centrum Rudolfa Kraje s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.1.00/34.00745
Zahájení projektu: 1. 5. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji.
Projekt je určen pro tuzemské a zahraniční návštěvníky regionu, subjekty realizující aktivity v oblasti kongresové turistiky, subjekty realizující aktivity v oblasti školení, aj., obyvatele města Mělníka a okolí poptávající využití stravovacích a volnočasových aktivit ve vazbě na ubytování a pro subjekty organizující firemní večírky, aj.
Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb Sportovního centra Rudolfa Kraje o kongresovou turistiku a sportovní infrastrukturu.
Cíl projektu bude dosažen výstavbou nových kongresových kapacit pro 112 osob, rozšíření parkoviště o 22 vozidel, rozšířením stravovací kapacity o 50 jídel/den, zbudováním travnatého multifunkčního hřiště, vytvořením zázemí pro cykloturistiku a vznikem dvou nových pracovních míst.
Plánované aktivity budou po stránce organizační zajištěny vedoucím projektového týmu, Rudolfem Krajem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 388 819,61
Veřejné zdroje ČR: 598 026,00
Soukromé zdroje: 9 302 644,00
 
Celková částka: 13 289 490,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena