1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Benátky nad Jizerou
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/24.00462
Zahájení projektu: 3. 5. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Obsahem projektového záměru je vybudování nových učeben vestavbou v půdních prostorách objektu základní školy na Husově náměstí. K realizaci projektu bylo přistoupeno z důvodu nedostatečné kapacity učeben vzhledem k rostoucímu počtu žáků této školy a také z důvodu trvale rostoucího počtu obyvatel ve městě Benátky nad Jizerou. Tento demografický trend bude akcelerovat zejména v následujících 5 letech. V rámci projektu dojde k vybudování 5 nových učeben, které umožní kvalitnější a efektivnější výuku s využitím moderních prvků výuky. Jedná se o následující výukové prostory (kmenová učebna, multifunkční učebna, učebna výtvarné výchovy, chemie a fyziky a laboratoř). Součástí projektu bude zároveň vybudování sociálního zázemí (WC dívky, chlapci,učitelé), ostatní doplňková infrastrukturu zajišťující celkový komfort (kabinet, knihovna, foyer, úklidová komora). Během výuky budou žáci využívat nejmodernější techniku a výuka bude probíhat interaktivní formou (interaktivní tabule, projektor atd.)

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 785 372,23
Veřejné zdroje ČR: 2 609 182,00
 
Celková částka: 17 394 554,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena