Centrum volnočasových aktivit v obci Milín

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Milín
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/32.00710
Zahájení projektu: 13. 9. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt vybudování Centra volnočasových aktivit v obci Milín reaguje na současný stav nabídky volnočasových a kulturních aktivit v obci, kdy chybí kvalitní zázemí pro místní spolky, veřejnou knihovnu, výstavní a přednáškovou činnost a volnočasové vzdělávání. Realizací vznikne také nízkoprahové centrum pro mládež a mateřské centrum pro rodiče s dětmi během rodičovské dovolené. Všechny tyto aktivity jsou v obci řešeny provizorně, spolu se stavem, kdy v Milíně roste počet obyvatel, je výsledkem zhoršující se stav poskytování veřejných služeb.
Velkým přínosem projektu bude informační centrum pro místní občany, kde zejména starší obyvatelé budou moci za odborné asistence využít moderní informační technologie. Dojde ke modernizaci zázemí pro veřejnou knihovnu a k rozšíření počtu výpůjčních hodin z 26 na 36 týdně. Pomocí vzdělávání se projekt zaměřuje na zvýšení prevence sociálně patologických jevů a do budoucna i environmentální osvětu. Projekt intenzivně využívá principu partnerství.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 341 775,68
Veřejné zdroje ČR: 1 825 018,00
 
Celková částka: 12 166 794,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena