I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Kutná Hora
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/10.00161
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 14. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Výzkum

Předmětem projektu je první a druhá etapa revitalizace veřejných ploch v atraktivní části města - Městské památkové rezervaci Kutná Hora. Rekonstrukce se týká veřejných ploch a prostranství, náměstí, komunikací a revitalizace zeleně. Součástí projektu je také instalace pouličního osvětlení, městského mobiliáře, prvků drobné architektury, informačního a navigačního systému a kabelových chrániček.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 240 365,55
Veřejné zdroje ČR: 13 454 182,00
 
Celková částka: 89 694 548,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena