Magnet pro Kladno - zdravá diagnostika

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/15.00344
Zahájení projektu: 12. 5. 2008
Ukončení projektu: 24. 10. 2008
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Výzkum

Záměrem Oblastní nemocnice Kladno, a.s. je zakoupit specializovaný přístroj magnetické rezonance (MRI) o síle 1,5 T. Tento přístroj doplní současné vybavení RDG oddělení a současně narovná nevyvážený stav v možnostech poskytování radiologických vyšetření ve Středočeském kraji. Pro zřízení specializovaného pracoviště MRI byl vybrán objekt v areálu, kde se nachází dostatečně volné prostory pro umístění přístroje a vybudování patřičného zázemí. Hlavními přínosy projektu je podstatné snížení vystavování pacientů škodlivému ionizujícímu záření, celkové zrychlení a včasnost vyšetření a hlavně odpadne dojíždění pacientů do jiných specializovaných pracovišť. Pořízením tohoto přístroje se pro pacienty nemocnice vytvoří moderní radiodiagnostické pracoviště.
Zřízení nového pracoviště MRI v areálu nemocnice není možné bez současného řešení průjezdnosti vjezdu u vrátnice, který je řešen pouze jako jednosměrný. Byla tedy zpracována samostatná projektová dokumentace, která bude daný problém řešit.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 786 475,85
Veřejné zdroje ČR: 7 550 555,00
 
Celková částka: 50 337 031,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena