Mateřská školka Preislerova Beroun

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Beroun
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/23.00496
Zahájení projektu: 11. 1. 2010
Ukončení projektu: 24. 8. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Město Beroun se v souladu s rozvojovými strategiemi, tzn. zejména v souladu se Strategickým plánem rozvoje města, snaží zlepšit a zvýšit kvalitu života svých rezidentů. Předkládaný projekt Mateřská školka Preislerova Beroun má za cíl vybudovat nové zařízení pro předškolní výchovu dětí a zmírnit tím narůstající deficit míst v mateřských školkách v Berouně. Nová mateřská školka vznikne v objektu bývalých jeslí, který v současné době nemá využití, budou zde vytvořeny 4 třídy pro celkem 80 dětí a vznikne 9 nových pracovních míst. Snahou projektu je poskytnout dětem vyžití v rekonstruovaném moderním objektu s kvalitním způsobem vzdělávání podpořeným novými vzdělávacími metodami. Bude revitalizováno zanedbané území v rámci významné městské zóny (Velké Sídliště) - zahrada o výměře 0,18 ha. Projekt bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, změnou vytápění a navrženým technickým řešení stavby dojede ke snížení energetické náročnosti objektu a tím k úsporám energií a emisí o cca 25%.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 818 315,80
Veřejné zdroje ČR: 3 850 290,00
 
Celková částka: 25 668 606,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena