Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Slaný

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Slaný
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/33.00704
Zahájení projektu: 3. 8. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Obsahem projektu je modernizace přístrojů a zařízení Nemocnice ve Slaném, která zahrnuje
- nový záložní energetický zdroj a rekonstruovanou rozvodnu NN - novou hygienickou prokládací pračku
- na oddělení gynekologicko-porodnickém: parní sterilizátor, pračka chirurgických nástrojů, ultrazvuk, porodní stůl kardiotokograf, operační světla, operační stůl, porodní postel a kompletní laparoskopická souprava - na oddělené RTG: stacionární RTG přístroj, pojízdný RTG přístroj, počítačový tomograf, tlaková stříkačka k CT přístroji a bude fungovat rozšířený hardware PACS systému - na oddělení ARO: centrální monitorovací přístroj a ventilátor pro řízenou ventilaci - na odd. endoskopie: videoendoskopy - na odd. ortopedie: C-rameno RTG přístroj a operační stůl pro traumatologii.

Výsledkem projektu bude nemocnice zařízená novými moderními a funkčními přístroji, které umožní efektivní lékařskou péči.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 317 798,57
Veřejné zdroje ČR: 7 997 258,00
 
Celková částka: 53 315 057,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena