Revitalizace Sítenského údolí - II. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Statutární město Kladno
Registrační číslo: CZ.1.15/3.1.00/91.00943
Zahájení projektu: 4. 10. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Předmětem předkládaného projektu je II. etapa revitalizace Sítenského údolí v centru města Kladna. Stávající stav daného prostoru lze charakterizovat jako prostor neudržované zeleně, který je velice zřídka navštěvována především z důvodu vysoké kriminality a vandalismu v dané lokalitě. Realizací projektu dojde k revitalizaci daného prostoru a vzniku relaxačního místa pro místní obyvatele. Hlavní cílovou skupinou projektu budou obyvatelé města Kladna (především rodiny s dětmi, senioři a majitelépsů) toužící po relaxaci a odpočinku v prostoru veřejného parku. V rámci revitalizace prostoru dojde k obnově a výsadbě nové zeleně včetně vzniku meditační a japonské zahrady, revitalizaci a výstavbě nových komunikací, instalaci nutného mobiliáře a výstavbě psí loučky.
Hlavním cílem projektu je vytvořit z nevyužívaného prostoru v centru města atraktivní místo sloužící k odpočinku obyvatel Kladna. Snahou projektu je nalákat obyvatele města do revitalizovaných prostor a celkově lokalitu "oživit".

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 278 617,13
Veřejné zdroje ČR: 1 107 990,00
 
Celková částka: 7 386 607,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena