Revitalizace Vítkova náměstí Sedlec - Prčice I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Sedlec-Prčice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/36.00718
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 1. 5. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt Revitalizace Vítkova náměstí v Sedlci - Prčici 1. etapa řeší částečnou revitalizaci ploch Vítkova náměstí v Prčici (východní část), které jsou součástí městské památkové zóny města Sedlec - Prčice.
Aktivity projektu se neomezují jen na prosté předláždění ploch náměstí, ale na základě stavebně historické analýzy a architektonické studie se snaží odstranit nedostatky a chybné architektonické zásahy, které byly provedeny v památkově chráněném území velice necitlivě. Projekt řeší nejenom nové funkční uspořádání ploch náměstí a úpravu dopravního režimu, ale také nezbytné zásahy a úpravy stávajících inženýrských sítí včetně vybavení náměstí městským mobiliářem a úpravu zeleně. Centrální prostor náměstí města je místem pro střetávání místních obyvatel, místem pro pořádání společensko-kulturních akcí a je vizitkou města pro turisty navštěvující danou lokalitu. Vítkovo náměstí je cílovou stanicí tradičního pochodu Praha - Prčice, kterého se pravidelně účastní až 18tis návštěvníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 326 356,85
Veřejné zdroje ČR: 7 887 742,00
 
Celková částka: 24 214 099,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena