Revitalizace náměstí TGM v Sedlčanech

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO SEDLČANY
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/36.00719
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Cílem projektu je celková revitalizace prostoru náměstí T.G. Masaryka v Sedlčanech. Toto náměstí představuje střed města Sedlčan, kde je soustředěna veškerá obslužná infrastruktura města v čele s budovou radnice (sídlo MěÚ s rozšířenou působností). Dále tento prostor slouží ke shromažďování občanů při slavnostních příležitostech, žádný jiná takto rozlehlá venkovní (veřejná) plocha ve městě totiž není k dispozici.
Jádro projektu bude spočívat v doplnění nového mobiliáře, konkrétně se bude jednat o doplnění nových lavic a květinových záhonů, instalaci nových odpadkových košů, pítka, stojanů na kola a prosvětlených vitrín. Nebude měněna celková dispozice náměstí, stejně jako nebude měněna stávající dlažba. Doplňkově též bude obnoven vnější vzhled dvou budov ve vlastnictví žadatele

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 569 017,35
Veřejné zdroje ČR: 4 047 945,00
 
Celková částka: 13 616 962,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena