Volnočasový areál Mělník

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Mělník
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/42.00860
Zahájení projektu: 8. 9. 2010
Ukončení projektu: 31. 1. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt je nutné realizovat z důvodu zvýšení kvality života rezidentů města, zvýšení atraktivity města pro investory a návštěvníky a zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb. Projekt je určen pro místní obyvatelstvo a obyvatele přilehlého okolí, konkrétně děti a mládež ve věku 11 až 18 let, příznivce skateboardingu a sportovního vyžití neomezeného věku. Obecným cílem projektu je vybudovat skatepark včetně přístupové komunikace, rekonstruovat sportovní hřiště pro míčové hry, doplnit centra aktivit městským mobiliářem, rekultivovat zeleň v okolí hřišť, dosáhnout pozitivního synergického efektu s navazujícími projekty a využít ekologicky šetrné materiály a technologie při výstavbě. Cíl projektu bude dosažen výstavbou skateparku o rozměrech 23 x 11,4 m, rekonstrukcí sportovního hřiště pro míčové hry a výsadbou zeleně a doplněním řešeného území mobiliářem. Plánované aktivity budou po stránce organizační zajištěny vedoucí projektového týmu Ing. Pavlou Veverkovou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 845 415,90
Veřejné zdroje ČR: 1 079 295,00
 
Celková částka: 3 924 711,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena