Vybudování In-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie v obci Braškov

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Braškov
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/42.00871
Zahájení projektu: 14. 9. 2010
Ukončení projektu: 28. 6. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Předkládaný projekt se zabývá výstavbou areálu pro volný čas v obci Braškov. Jeho součástí má být in-line dráha sloužící široké veřejnosti nejrůznějšího věku, dále hřiště obsahující herní prvky pro děti a seniory. V současné době v obci chybí místa pro trávení volného času, projekt je tedy velmi potřebný. Cílů projektu může být dosaženo pouze s přispěním finančních prostředků z Regionálního operačního programu. Plánované aktivity projektu bude realizovat a udržovat obec Braškov.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 206 325,24
Veřejné zdroje ČR: 1 325 586,00
 
Celková částka: 4 531 911,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena