Prodloužení kanalizace Hošťálková - Horní konec a Štěpková (3. stavba)

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Hošťálková
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00354
Zahájení projektu: 18. 8. 2008
Ukončení projektu: 20. 2. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

V rámci projektu bude v obci Hošťálková vybudována další část gravitační kanalizační sítě. Odpadní vody z nově odkanalizované části obce budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod, jejíž kapacita tak bude lépe využita. Budou provedeny výkopové stavební práce (ve vedlejších komunikacích, při jejich krajích nebo na nezastavěné ploše, částečně i na soukromých pozemcích), bude položeno plastové potrubí převážně DN 300(respektován bude materiál již vystavěného kanalizačního systému, na který budou nové kanalizační řady připojeny) a staveniště budou uvedena do původního stavu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 438 004,15
Veřejné zdroje ČR: 2 018 470,00
 
Celková částka: 13 456 474,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena