FVE pro Teplo Zlín

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Teplo Zlín, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/3.1.00/09.04099
Zahájení projektu: 30. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Předmětem projektu je výstavba fotovoltaické elektrárny zabudované do střechy správní budovy společnosti Teplo Zlín. Elektrárna bude sloužit především pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie objektu. Žadatel požádal o 40%  dotaci, celou investici předfinancoval a dofinancoval z vlastních zdrojů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 607 142,42
Veřejné zdroje ČR: 107 142,00
Soukromé zdroje: 1 071 427,00
 
Celková částka: 1 785 711,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena