Snížení energetické náročnosti MŠ Dobratice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dobratice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01069
Zahájení projektu: 14. 7. 2008
Ukončení projektu: 26. 11. 2008
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt zahrnoval rekonstrukci zděné obecní budovy postavené přibližně v roce 1920 a přestavěné v roce 1972. Realizace projektu zahrnovala rekonstrukci nevyhovujícího střešního pláště objektu o ploše 320 m2,což zahrnovalo demontáž stávající skladby střešního pláště, dále došlo k bouracím pracem stávající atiky na požadovanou výškovou úroveň. V místech atiky pod požadovanou úroveň došlo k dozdění. Po ukončení zdících prací došlo k betonáži betonového věnce po celém obvodu objektu včetně vnitřní nosné příčky stěny. Na věnec pak došlo k montáži nového krovu včetně nové krytiny a tepelné izolace. Výměnu 38 ks dřevěných oken a 1 ks vchodových dveří za plastové a zateplení obvodového pláště polystyrenem o tloušťce 140 mm o ploše 360 m2 obecní budovy Mateřské školky č.p. 133 v obci Dobratice a dále pak nákup a montáž nového kondenzačního kotle pro vytápění budovy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 719 125,00
Veřejné zdroje ČR: 303 375,00
 
Celková částka: 2 022 500,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena