Nákup technologie pro zkvalitnění nakládání s odpady

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: KIWEK spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00093
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 12. 8. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Předmětem projektu bylo zakoupení hydraulických nůžek a ručního spektrometru. Dále byla předmětem projektu stavba - rozšíření stávajícího areálu zpevněnou a manipulační plochou s odlučovačem LK. Na tuto stavbu bylo již vydáno stavební povolení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 199 509,99
Veřejné zdroje ČR: 741 090,00
Soukromé zdroje: 1 159 399,00
 
Celková částka: 6 099 999,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena