Obnova jedle v CHKO Slavkovský les

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.03187
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt je zaměřen na výsadbu sazenic jedle bělokoré a její současnou ochranu proti zvěři - drátěné koše (individuální ochrana).

Obnovou jedle v porostech CHKO Slavkovský les dochází ke zlepšení druhové a věkové skladby lesů, čímž dochází ke zvýšení ekologické stability krajiny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 601 531,40
Veřejné zdroje ČR: 106 152,00
 
Celková částka: 707 683,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena