Revitalizace rybníka Na Koutech

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dobrčice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03020
Zahájení projektu: 2. 6. 2009
Ukončení projektu: 23. 7. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Záměrem investora bylo revitalizovat stávající vodní plochu rybníka "Na Koutech" o rozloze 0,205 ha. Rybník se nachází ve východní části obce Dobrčice. Rybník byl zanesen bahnem, břehy byly podemlety, funkční objekty byly v kritickém stavu a okolí rybníka působilo celkově neutěšeně. Předmětem projektu bylo tedy vytěžení sedimentu ze dna rybníka, oprava narušených a podemletých hrází a oprava napouštěcího a vypouštěcího objektu rybníka.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 820 284,00
Veřejné zdroje ČR: 144 756,00
 
Celková částka: 965 040,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena