Revitalizace rybnika v k.ú. Štiřín

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Pařízek Antonín
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01961
Zahájení projektu: 18. 8. 2008
Ukončení projektu: 5. 3. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Obtočný rybník byl zabahněný, s poškozeným výpustným i odběrným zařízením a erodovanou hrází. Projekt řešil odstranění sedimentu, vytvoření litorálního pásu, opravu objektů a rekultivaci doprovodné vegetace podél přítokové a mělkovodní části rybníka, opravu hráze, po níž prochází komunikace V. Popovice - Štiřín a to dosypáním návodního svahu a jeho opevněním kamennou rovnaninou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 684 402,23
Veřejné zdroje ČR: 297 247,00
Soukromé zdroje: 220 183,00
 
Celková částka: 2 201 832,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena