Centrum sportu a volného času - Zimní stadion

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/15.00329
Zahájení projektu: 20. 3. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Záměrem investora je výstavba nového moderního multifunkčního zimního stadionu s kapacitou až 5000 diváků a přidruženého parkoviště jako součást Integrovaného plánu rozvoje města v areálu bývalých vinohradských kasáren v návaznosti na sportovně-rekreační zónu Kamencové jezero v celkových nákladech cca 585 mil. Kč. Objekt s uzavřenou fasádou má prosklený plášť při vstupní podnoži a v průmětech rohových věží, kde jsou koncipované oboustranné nástupy diváků z přilehlých parkovacích ploch. Vedle standardní ledové plochy s dvouúrovňovým hledištním prostorem po obvodu, jsou v jedné konstrukci obsaženy všechny nezbytné prostory pro technologii zaledování, techniku prostředí, pro divácký servis včetně odpovídajícího restauračního zařízení, šatny pro sportovce i veřejnost. Vzedmutý oblouk střechy vybíhá na konci prostavěného pásu systémových pavilonů jako - přirozená terénní vlna.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 214 795 328,28
Veřejné zdroje ČR: 365 732 585,00
 
Celková částka: 580 527 913,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena