Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/10.00062
Zahájení projektu: 3. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Cílem projektu je modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá výuka studentů Evropské obchodní akademie (dále jen EOA). Cíl zahrnuje revitalizaci a modernizaci jednotlivých učeben a zázemí školy. Zároveň řeší stávající prostorový nedostatek pro výuku přístavbou a nástavbou školy.
Výstupem projektu je moderní škola z hlediska stavebních dispozic i z hlediska technologicky vyspělého vybavení učeben školy.
Dílčími cíli projektu jsou vybudování odpovídajících podmínekvýuky z hlediska hygienických, vytvoření podmínek pro mimoškolní výchovu studentů, vytvoření podmínek pro partnerskou spolupráci se školami, podnikateli a neziskovými organizacemi. Zároveň jsou zajištěny podmínky udržitelného rozvoje projektu z pohledu průniku a interakce ekonomiky a technologií uspokojovat lidské potřeby v oblasti dalšího vzdělávání při respektování enviromentálních limitů a přístupů k výuce studentů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 406 955,78
Veřejné zdroje ČR: 6 777 698,00
 
Celková částka: 45 184 654,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena