Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum - Městská knihovna v Aši

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Aš
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00554
Zahájení projektu: 14. 6. 2010
Ukončení projektu: 11. 3. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Projekt se skládá ze dvou investičních akcí:
1) Realizací projektu dojde ke zrekonstruování a revitalizaci budovy z počátku 20. století, která je využívána pro účely městské knihovny v Aši. Budova bude přízpůsobena novým požadavkům na rozvoj činností knihovny tak, aby mohla být rozšířena nabídka vzdělávacích programů a programů pro volný čas. Předmětem projektu bude především rekonstrukce sítí, dispoziční úpravy prostor a vytvoření bezbariérových přístupů do všech 4 nadzemních podlaží. V současné době nejsou využity všechny prostory budovy.
2) Městské parkoviště - ul. Hlavní - Bude vybudováno celkem 30 míst k stání včetně dvou míst pro imobilní občany. Parkoviště je přilehlé k budově městské knihovny. Oba výstupy projektu vytvářejí jeden celek.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 733 129,46
Veřejné zdroje ČR: 3 129 374,00
 
Celková částka: 20 862 503,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena