Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova - Litvínov

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: MĚSTO LITVÍNOV
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00563
Zahájení projektu: 1. 6. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Cílem předkládaného projektu je získat prostřednictvím rekonstrukce zastaralého sportoviště využívaného pro základní sportovní a volnočasové aktivity obyvatel přilehlých panelových bytových domů a žáků základní školy areál splňující základní kvalitativní a bezpečnostní standardy, což umožní jednak rozšíření možností aktivního trávení volného času cílových skupin v souladu se zásadami zdravého životního stylu, jednak intenzivnější využití tohoto prostoru.
Obsahen projektu je
- rekonstrukce běžeckého oválu a sektoru pro skok daleký,
- rekonstrukce stávající asfaltové plochy na multifunkční hřiště,
- výstavba umělého osvětlení hřiště a oválu,
- rekonstrukce oplocení areálu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 003 879,49
Veřejné zdroje ČR: 1 235 978,00
 
Celková částka: 8 239 857,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena