Revitalizace Domu kultury - část C,D

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/15.00584
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Rekontrukce zadní části Domu kultury zajistila důstojné zázemí pro Dům dětí a mládeže. Byly tu vybudovány nové klubovny, sály i kinosál. Děti mají k dispozici nové sedačky, osvětlení i opony. Součástí tohoto projektu byla samozřejmě také modernizace technické infrastruktury za účelem zvýšení celkové efektivnosti provozu. 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 146 603 173,78
Veřejné zdroje ČR: 25 871 148,00
 
Celková částka: 172 474 322,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena