Toa Point

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00579
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Realizátorem projektu je Národní rada osob se zdravotním postižením, která hájí práva osob se zdravotním postižením a významně se podílí na prosazování bezbariérovosti měst s cílem usnadnit integraci této cílové skupiny do běžného života. Projekt má za cíl zvýšení kvality fyzického prostředí regionu. Je zaměřený na primární cílovou skupinu - obyvatele měst a na sekundární cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi a návštěvníky jmenovaných měst.
Obsahem projektu je vystavění sociálních zařízení (toalet) V Karlových Varech, Sokolově a Chebu a rekonstrukce stávajících toalet v Mariánských lázních a Skalné. Partneři projektu zapůjčují pozemek, zajišťují kofinancování 7,5% a poskytují bezúročnou půjčku 92,5%. Celkem se jedná o 10 veřejných sociálních a hygienických zařízení, která zaručují bezbariérovost a dostupnost pro všechny vyjmenované cílové skupiny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 219 016,53
Veřejné zdroje ČR: 3 744 532,00
 
Celková částka: 24 963 549,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena