Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Abertamy
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/18.00487
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 16. 5. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt rekonstrukce náměstí řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města a reprezentativního prvku ovlivňujícího spokojenost obyvatel a návštěvníků města Abertamy.

Cílem záměru města Abertamy je rekonstrukce náměstí včetně výměny veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a Pražská, přímo navazující na náměstí. Aktivity obsažené v projektu povedou k zlepšení vzhledu centra, zkvalitnění života obyvatel, vytvoření místa odpovídající nejen současným potřebám obyvatel, ale i předpokládánemu budoucímu vývoji. Cílem je vznik prostoru, který bude moderní, fungující, reagující na potřeby a charakter města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 43 544 165,28
Veřejné zdroje ČR: 7 684 264,00
 
Celková částka: 51 228 429,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena