Centrum setkávání v Dolní Poustevně

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Dolní poustevna
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/03.00075
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Realizací projektu se proměnil bývalý evangelický kostel na "Centrum setkávání" s víceúčelovým společenským sálem s kapacitou 80 diváků, který vznikl přestavbou hlavního prostoru kostela – původní kostelní lodi. Na tento sál navazuje jeviště, které je zřízeno na místě před nedokončenou kazatelnou a prostorem nedokončeného oltáře. Nový společenský sál bude využíván jako obřadní síň nebo místo pro slavnostní zasedání zastupitelstva města. V prostoru za hlavním vchodem do objektu Centra setkávání je zbudováno sociální zařízení a šatna. Strop nad tímto vstupním zázemím tvoří podlahu balkonu, jenž je zpřístupněn dřevěným schodištěm. Z prostoru jeviště je přístupná nová přístavba k objektu, která je jednopodlažní s využitelným podkrovím a se sedlovou střechou o stejném sklonu jako střecha kostela. V přístavbě je kuchyňka s prostory a sociálním zařízením pro personál Centra setkávání a účinkující. Na chodbě přístavby je umístěn plynový kotel pro ústřední vytápění celého objektu. V podkroví této přístavby je sklad zařízení (stoly, židle, stojany apod.). V Centru setkávání je zpřístupněna vyhlídková věž. Vstup do věže je samostatný ze západní strany objektu. Před objektem jsou dvě parkovací místa – jedno pro zaměstnance a druhé pro imobilní osoby. Na pozemku pod Centrem setkávání je vybudováno odstavné parkoviště pro návštěvníky se sedmi parkovacími místy. Terénní rozdíl mezi tímto parkovištěm návštěvníků a centrem je překonán betonovým vyrovnávacím schodištěm.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 681 429,24
Veřejné zdroje ČR: 2 061 429,00
 
Celková částka: 13 742 858,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena