Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/03.00134
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 1. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Dokončení rekonstrukce pavilonu B
- celková rekonstrukce 2. a 3. podlaží a části 1. podlaží objektu, rekonstrukce střešního pláště, zateplení štítových stěn, nová fasáda a výměna oken i rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody,
- v pavilonu bude provedena nová elektroinstalace, elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas a dorozumívací zařízení a výměna otopných těles a úprava rozvodů topné vody.
Zateplení a výměna oken pavilonu A
- výměna oken do stávajících otvorů, zateplení obvodového pláště budovy (barevné řešení bude přizpůsobeno fasádám ostatních objektů).
Oprava oplocení
- kovové části oplocení budou zbaveny koroze a natřeny, chybějící kovové výplňové části oplocení budou doplněny, poničená část oplocení bude obnovena.
Oprava vnitřních komunikací
- oprava povrchu s finální úpravou 4 cm obrusným asfaltobetonem, oprava chodníků položením živičného povrchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 008 122,73
Veřejné zdroje ČR: 7 413 198,00
 
Celková částka: 49 421 321,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena