Průtah silnice II/213, Skalná

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Skalná
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/03.00015
Zahájení projektu: 2. 2. 2009
Ukončení projektu: 29. 10. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt se bude realizovat na území Karlovarského kraje, v okrese Cheb, kde se stále nachází nekvalitní a nedostatečná dopravní infrastruktura.
Předmětem projektu je modernizace stávajícího průtahu silnice II/213 městem Skalná v délce cca 1 km a napojení místních komunikací na tento průtah, včetně vyvolaných investic do komunikací, mostů, odvodnění, osvětlení, chodníků a přeložek sítí.
Podél nových komunikací budou vedeny nové chodníky, veřejné osvětlení, výsadba městské zeleně a vybudování záchytného parkoviště. Přes chodníkové přejezdy budou napojeny všechny stávající sjezdy k nemovitostem.
Realizací projektu dojde ke zlepšení stavebně-technických parametrů, zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů podél průtahu silnice, zklidnění dopravy, zvýšení plynulosti a posílení bezpečnosti ve městě, oddělí se průmyslová zóna od obytné a klidové části (izolační a parková zeleň).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 43 398 024,08
Veřejné zdroje ČR: 7 658 474,00
 
Celková částka: 51 056 498,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena