Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě- Centrum Českého Švýcarska II

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/03.00073
Zahájení projektu: 2. 2. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Předkládaný projekt komplexně řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího veřejného prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města, Křinického náměstí.
Komplexnost tohoto integrovaného projektu spočívá ve skutečnosti, že současně s rekonstrukcí veřejného prostranství budou provedeny tyto úpravy:
- rekonstrukce technické infrastruktury, souv. inženýrských sítí;
- rekonstrukce chodníků včetně značení;
- rekonstrukce a výstavba veř. osvětl. a mobiliář ;
- renovace a zakládání veřejných zelených ploch;
- zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě;
- částečná rekonstrukce místních komunikací včetně parkovacích ploch
Projekt představuje součást na vyšší úrovni integrovaného komplexně pojatého rozvojového projektu Centrum Českého Švýcarska, strategicky významného pro rozvoj města a regionu Českého Švýcarska.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 730 433,82
Veřejné zdroje ČR: 5 070 076,00
 
Celková částka: 33 800 510,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena