Revitalizace staré pískovny na sportovně relaxační areál s naučnou stezkou - Valtířov

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Obec Velké Březno
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/18.00371
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt usiluje o regeneraci brownfieldu - revitalizaci staré vytěžené pískovny v bezprostřední blízkosti obydlené části obce Velké Březno - Valtířov a její přeměnu na sportovně-relaxační areál pro volnočasové aktivity obyvatel. Projekt je součástí konceptu regenerace celého území a jeho využití pro potřeby obyvatel dotčené obce, její přitažlivosti a zlepšení celkového vzhledu.
V průběhu 1. fáze bude vybudována okružní dráha pro in-line bruslení šířky 3 m vč. obslužných komunikací, klidový park a různá sportoviště, např. na cyklotrial, fotbal, 2. fáze předpokládá rekonstrukci části objektu TJ Spartak Valtířov (sociální zařízení, skladovací a obslužné prostory), které budou využívány návštěvníky areálu jako zázemí pro in-line bruslení. Budou zde také uskladněny in-line brusle pro zapůjčení (sociálně slabým zdarma). 3. fáze projektu počítá se zřízením naučné stezky ve spolupráci s partnerem ZOO, která bude popisovat místní rarity a výskyty unikátních exemplářů z oblasti fauny a flóry.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 257 007,79
Veřejné zdroje ČR: 1 810 060,00
 
Celková částka: 12 067 068,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena