Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: MĚSTO VEJPRTY
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/18.00488
Zahájení projektu: 3. 8. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

V rámci projektu je řešena revitalizace ulice Myslbekova a souvisejícího veřejného prostranství v centrální zástavbě města.
Náplní projektu je především stavební obnova veřejného prostranství za panelovými domy vybudováním multifunkčního hřiště s umělým povrchem, osazením herních prvků pro děti s dopadovými plochami, celkovou rekonstrukcí pěšin včetně veřejného osvětlení a výsadbou nových stromů a keřů.
Součástí projektu je rekonstrukce komunikací v ulici - odfrézování krytu vozovky a vybourání chodníků s následným položením nového krytu vozovky včetně stání pro auta a parkoviště, s doplněním zpevněné plochy pro kontejnery včetně přístupové cesty, vyřešení odvodnění. Chodník z levé strany bude rekonstruován ve stávajícím rozsahu, po pravé straně bude nově přesunut, při splnění požadavků na bezbariérové řešení těchto komunikací. Nové lampy VO včetně kabelových rozvodů budou zachovány. Po dokončení prací bude provedena úprava zelených ploch s jejich ozeleněním a novou výsadbou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 061 886,48
Veřejné zdroje ČR: 1 599 157,00
 
Celková částka: 10 661 043,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena