Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
Registrační číslo: CZ.1.09/4.3.00/18.00419
Zahájení projektu: 6. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 7. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Nositelem projektu a vlastníkem výstupů je město Česká Kamenice.Mottem a hlavním spojujícím prvkem pro aktivity a výstupy projektu je slogan "U NÁS NEZABLOUDÍTE".Cílem projektu je poskytnout návštěvníkům mikroregionu Českokamenicko kvalitní komplexní služby, zpřístupnit potřebné informace co nejširšímu okruhu jak potencionálních, tak na jeho území pohybujících se turistů a to s pomocí všech možných dostupných prostředků.
Aktivity jsou rozděleny do 3 logických částí:
I.Kvalitní systém značení , dostatečná marketingová podpora pro prezentaci města a mikroregionu a účast na veletrhu cestovního ruchu.
II.Rozšíření a zkvalitnění služeb informačního centra.
III.Komunikace a kooperace subjektů činných v oblasti cestovního ruchu.
Výstupem těchto částí budou tři nově vytvořené souhrnné produkty.Projekt nebude vytvářet příjmy.
Připravenost: byl sestaven realizační tým, stanoven rozpočet ,detailně naplánovány dílčí aktivity, zajištěna Závazná stanoviska CHKO, uzavřena smlouva o partnerství.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 015 381,61
Veřejné zdroje ČR: 179 184,00
 
Celková částka: 1 194 566,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena