Revitalizace vrchu Háj

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Aš
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/04.00113
Zahájení projektu: 22. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Pod tímto názvem se skrývá největší investiční akce města Aše za mnoho let, která změní bývalou lesní školku a její okolí v moderní sportovní a rekreační centrum se zázemím. Stavba bude realizována díky úspěšné žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, odkud byla získána částka 115 miliónů korun. Dílo bude stát celkem 130,6 miliónů korun, chybějících něco přes 15 milionů korun uvolní ze svého rozpočtu město. Projekt má přispět ke zkvalitnění nabídky sportujícím občanům Ašska a podpořit také rozvoj cestovního ruchu v tomto regionu.

V místě bývalé lesní školky bude postaven areál, který poskytne možnosti vyžití vyznavačům několika sportů – lákadlem bude zcela jistě až 1,4 km dlouhá in – line dráha pro letní bruslení a zimní  běžecké lyžování,  pro další je určena lezecká stěna nebo areál minigolfu či míčových her.

Součástí stavby bude také rozšíření stávající příjezdové komunikace od hřbitova až po parkoviště u lesní školky, přemostění in – line dráhy, stavba nového parkoviště a vybudování veřejného osvětlení, kanalizace, oplocení, sadové úpravy atd.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 103 978 578,57
Veřejné zdroje ČR: 18 349 160,00
 
Celková částka: 122 327 739,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena