Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: MĚSTO ŠLUKNOV
Registrační číslo: CZ.1.09/4.3.00/06.00187
Zahájení projektu: 20. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Projekt navazuje na úspěšný projekt Zřízení stabilního pracoviště služeb cestovního ruchu pro mikroregion SEVER, který byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu (SROP - rozvoj služeb pro cestovní ruch).
Projekt je zaměřen na pokračování stávajících a nabídku nových aktivit v oblasti cestovního ruchu a posílení pozice Regionálního informačního centra (RIC) Šluknov v rámci mikroregionu SEVER.
Projekt se zaměřuje na vytvoření jednotného grafického stylu a ucelené nabídky propagačních materiálů, na prezentace na veletrzích cestovního ruchu, na posilování regionálního partnerství, na odborné vzdělávání a na informování návštěvníků a na zvyšování úrovně a rozšiřování poskytovaných služeb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 979 516,14
Veřejné zdroje ČR: 525 797,00
 
Celková částka: 3 505 313,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena