Jste zde: Úvodní strana > Archiv zpráv

Archiv zpráv

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12495
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 1250

20. července 2017: Program spolupráce ESPON 2020 vypsal výzvu k podání nabídek pro kontrakt v rámci Aplikovaného výzkumu.

24. července 2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 7. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a Specifická pravidla výzvy č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center v ...

24. července 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 24. července 2017 byla vydána revize 61. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ“.

21. července 2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že s platností od 21.7. 2017 vydává aktualizaci 1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh ve výzvě č. 8.- Technická pomoc SC 5.1.

19. července 2017: 19.07.2017 Státní fond životního prostředí ČR připravil pro příjemce dotace z OPŽP Zjednodušený finanční model, který uživatelům i provozovatelům vodohospodářské infrastruktury usnadní realizaci výběrových řízení a ...

19. července 2017: V soutěži Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách vyhrálo dalších šest soutěžích a to již v druhém kole letošního ročníku. Doposud se zúčastnilo 152 soutěžících. Více informací [zde.](http://www.rr-jihozapad.cz/kompas/)

19. července 2017: V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „ZRS“) jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 ...

18. července 2017: Koncem června bylo ukončeno přijímání žádostí a nyní známe výsledky

18. července 2017: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes organizovalo Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 pro více než 140 hostů. Akce se uskutečnila jako součást probíhající debaty na národní úrovni v rámci ...

18. července 2017: Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12495
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 1250