Strukturální fondy

30.10.2014: V průběhu administrativních kontrol projektů pracovníci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad identifikovali pochybení, která jsou porušením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě těchto ...

30.10.2014: 29.10.2014 Státní fond životního prostředí ČR apeluje na příjemce podpory z OPŽP a zejména jejich poradenské společnosti, aby věnovali zvýšenou pozornost kvalitě dokladů předkládaných fondu. V poslední době ...

29.10.2014: Jednotný sekretariát se sídlem v Budapešti vypisuje výběrová řízení na 5 pozic v mezinárodním pracovním týmu.

29.10.2014: V příloze naleznete zkrácenou verzi dokumentu programu spolupráce DANUBE. Jedná se o shrnutí poslední dostupné verze, která obsahuje popis tématického zaměření programu (4 priority) včetně příkladů vhodných aktivit.

29.10.2014: Síť stezek pro pěší a cyklisty podél toků řek v Plzni, tzv. greenways, se rozšířila o dva nové úseky. Díky realizaci projektu, který byl podpořen v rámci 23. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad, byly v ...

29.10.2014: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
57328

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů