Strukturální fondy

25.02.2015: Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži podpořený z Integrovaného operačního programu (IOP) dnes ukončil svou realizační fázi. Díky evropské podpoře ve výši 286 milionu korun zde byly zrekonstruovány ...

24.02.2015: Do Prahy zavítal místopředseda Evropské komise a komisař pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen. V rámci své pracovní cesty k propagaci Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerova ...

23.02.2015: Vláda na dnešním jednání projednala Analýzu čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 pro programové období 2007- 2013, kterou představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Pravidelný materiál kromě ...

23.02.2015: Vláda dnes byla informována o posunu vyjednávání nových operačních programů s Evropskou komisí. Tuto zprávu dnes předložila na jednání vlády ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Klíčové jednání, které se ...

16.01.2015: Od 28. ledna 2015 do 22. dubna 2015 se v jednotlivých regionech České republiky uskuteční série seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

27.02.2015: Obyvatelé Nové Bystřice mohou díky dotaci z ROP Jihozápad jezdit po 4 rekonstruovaných komunikacích. Celkem bylo opraveno 3,5 kilometru silnic v centru města a jeho místních částech. Rekonstrukce těchto 4 komunikací ...

27.02.2015: V Boru u Tachova dojde díky ROP Jihozápad k rekonstrukci velkého sálu v jižním křídle původně středověkého hradu přestavěného na pseudogotický zámek. Prohlídková trasa tak bude rozšířena o nově vybavený sál, který ...

26.02.2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

26.02.2015: V souvislosti s příjmem nových projektových žádostí podávaných v rámci 67. a 69. výzvy ROP SZ si dovolujeme upozornit na omezení provozu územních pracovišť – oddělení administrace projektů v Ústí nad Labem a ...

26.02.2015: Řídicí orgán OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost úkonům po uzavření smlouvy s dodavatelem.

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
63201

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů