Strukturální fondy

29.07.2014: Úspěšná celostátní fotografická soutěž Vyfoť projekt, kterou už čtvrtým rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, pokračuje i letos a to od 28. července do 18. září. Vyhrát můžete digitální zrcadlovku značky Canon ...

24.07.2014: Verze schválená vládou a předložená 15.7.2014 Evropské komisi k oficiálnímu vyjednávání

29.07.2014: V pondělí 4. 8. 2014 od 8:00 - 17:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení.

29.07.2014: Už čtvrtý týden pro Vás připravujeme tipy na výlet. Jsou jimi projekty realizované díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. V jihočeském kraji se dočtete o kostele a faře v Prachaticích. Za Plzeňský ...

29.07.2014: Už počtvrté se losovalo o hodnotné ceny, které si pro Vás připravil Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Tento týden čekaly na šest šťastlivců vstupenky do muzeí, na plovárnu nebo ...

29.07.2014: 28.07.2014 Jedním z mnoha akceleračních opatření, jimiž se Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR snaží zrychlit čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní ...

28.07.2014: K datu 23.7.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt V 50 MP VSIP. Aktualizace se týká úpravy limitů výše Závěrečné žádosti o platbu a to na min. 10 ...

28.07.2014: V aktuálním vydání zpravodaje Apropó se dozvíte, jak se připravuje Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci, z níž chtějí velká města v letech 2014-2020 investovat až 16,7 miliard korun z EU do ...

28.07.2014: 25.07.2014 Státní fond životního prostředí ČR nabízí úspěšným žadatelům v OPŽP stručný návod, jak zahrnout zálohové faktury projektů v OPŽP 2007-2013 do žádostí o platbu v roce 2014, aby se předešlo zbytečným chybám ...

25.07.2014: Evropská komise 15. července 2014 schválila znění Výroční zprávy ROP Střední Morava za rok 2013. Výroční zpráva obsahuje data o stavu čerpání finančních prostředků v Olomouckém a Zlínském kraji od roku 2007 do konce ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
56156

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů