Strukturální fondy

16.01.2017: Dne 14. 2. proběhne finanční seminář určený pouze pro zástupce českých příjemců, kteří se účastní schválených projektů v rámci 1. a 2. výzvy programu INTERREG EUROPE.

13.01.2017: Dne 9. 2. 2017 proběhne v Budapešti seminář pro Lead partnery

13.01.2017: Program Interact III hledá nového koordinátora.

18.01.2017: Projekt CzechDemo nabízí možnost začínajícím inovativním firmám prezentovat svůj nápad před investory a odbornou veřejností na zahraničních akcích. Aktuálně se mohou hlásit k účasti na akcích TechCrunch Disrupt v New ...

18.01.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj jde v oblasti dotací cestou maximální transparentnosti a proto se, na základě výzvy EK, připojilo k projektu využití občanských kontrolních mechanismů ve veřejných zakázkách a ...

16.01.2017: Státní podniky povodí mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až sto milionů korun na projekty analýz odtokových poměrů, včetně možných protipovodňových opatření. Dotace získají i na zpracování ...

13.01.2017: Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 89 projektům z Operačního programu Životní prostředí, které si mezi sebou rozdělí více než 325 milionů korun. Zhruba polovina této částky půjde na zadržování vody v ...

11.01.2017: Hradec Králové – Dne 9. 12. 2016 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání mělo na programu dva ...

11.01.2017: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nabízí veřejnosti možnost odkupu nepotřebné výpočetní techniky.

11.01.2017: Vážení žadatelé výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si vás upozornit na změnu přílohy č. 3 výzvy. K důležité změně došlo u aktivity III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity ...