Strukturální fondy

26.08.2014: Od 23.9. 2014 zde najdete zveřejněné prezentace ke konferenci.

29.09.2014: Jedna zcela nová a jedna nově rekonstruovaná komunikace slouží motoristům v Klatovech a v nedalekých Soběticích. Město Klatovy, které získalo pro oba projekty podporu z ROP Jihozápad v rámci 26. výzvy, obě komunikace ...

29.09.2014: 29.09.2014 Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny žadatele a příjemce podpory z OPŽP na termíny pro podávání žádostí o platbu. U projektů s termínem ukončení realizace jsou stanoveny následující ...

29.09.2014: 26.09.2014 Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 25. 9. 2014 rozhodnutí o udělení dotace z OPŽP dalším projektům zařazeným v tzv. zásobníku projektů, u nichž jejich žadatelé předložili závazný ...

29.09.2014: Upozorňujeme žadatele Integrovaného operačního programu ve výzvě č. 17, že Zprostředkující subjekt Ministersvo vnitra provedl navýšení alokace výzvy z původní částky 650 000 000 Kč o 844 056 081 Kč (85% podíl ERDF). ...

29.09.2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D7 OP LZZ zaměřené na podporu sociálních inovací.

26.09.2014: Integrovaný regionální operační program (IROP), který je nástupcem sedmi regionálních operačních programů, by měl být v čerpání dotací výrazně jednodušší. Příjem žádostí i nadále zůstane na krajské úrovni, uvedla ...

26.09.2014: Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

26.09.2014: 25.09.2014 Ministr Richard Brabec pokračuje ve zrychleném čerpání peněz z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí. Podepsal nyní dotace už pro čtvrtou vlnu kvalitních projektů z tzv. zásobníku. Šanci na ...

26.09.2014: Neúspěšní žadatelé výzev ROP NUTS II Jihozápad administrovaných v roce 2014, jejichž projekty nebyly doporučeny k financování nebo byly v rámci administrace těchto výzev vyřazeny ve fázi hodnocení formálních ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
57328

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů