Strukturální fondy

06.05.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj zve na Den Evropy u příležitosti 11. výročí vstupu České republiky do EU. Open air festival, kde vystoupí známé hudební kapely, se uskuteční zítra 7. května 2015 na Střeleckém ostrově v ...

06.05.2015: Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byla zveřejněna aktualizovaná Brožura ke specifickým cílům IROP dle Programového dokumentu - verze k 21. dubnu 2015

04.05.2015: Série třinácti seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zahájená koncem ledna 2015, dnes skončila v Praze. Poslední seminář pro region Středních Čech uvedla svojí prezentací i ...

04.05.2015: Série třinácti seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zahájená koncem ledna 2015, dnes skončila v Praze. Poslední seminář pro region Středních Čech uvedla svojí prezentací i ...

30.04.2015: Žadatelé budou moci v brzké době reagovat na výzvy z nově schváleného Operačního programu Životní prostředí. Tento program dnes schválila Evropská komise jako druhý z deseti operačních programů.

30.04.2015: Evropská komise dnes (30.4) v Praze na zasedání Řídicího a koordinačního výboru ocenila pokrok v čerpání, kterého Česká republika dosáhla na konci roku 2014.

30.04.2015: Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tento program v gesci MPO se tak stal prvním českým operačním programem na programovací odbobí 2014-2020 schváleným EK.

30.04.2015: Olomouc, 30.4.2015 – Na Den Evropy, který připadá na 9. května, připravil Úřad Regionální rady Střední Morava každoroční akci pro veřejnost. Ve spolupráci s příjemci dotace z ROP Střední Morava v oblasti kultury a ...

30.04.2015: Díky podpoře z ROP Jihozápad došlo k rekonstrukci historického centra města v lokalitě U Zvonu. Stavební práce započaly v březnu loňského roku a po více než roce došlo tento týden k slavnostnímu předání stavby k ...

30.04.2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
64417

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů