Strukturální fondy

22.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz ...

21.02.2017: Výzvy EUREKA s účastí ČR roku 2017.

21.02.2017: MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017.

21.02.2017: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 2/0. Pravidla jsou platná od 21. února 2017 a účinná od 1. března 2017.

21.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a ...

20.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 31. 1. 2017.

20.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 16. 2. 2017.

20.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 16. 2. 2017.

20.02.2017: V lednovém vydání časopisu časopisu Moderní obec (č. 1/2017) vyšel článek věnovaný finanční podpoře regionálního školství v rámci Prioritní osy 3 OP VVV.