Strukturální fondy

27.11.2015: Dne 26. listopadu 2015 byl slavnostně ukončen projekt s názvem Barokní Velehrad podpořený z Integrovaného operačního programu (IOP). Barokní Velehrad navazuje na projekt Velehrad – Centrum kulturního dialogu západní ...

27.11.2015: V Lucembursku proběhla ve dnech 26. – 27. listopadu 2015 dvě neformální setkání ministrů zemí EU odpovědných za politiku soudržnosti a rozvoj měst. Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro ...

26.11.2015: Dne 7. prosince 2015 v Praze se uskuteční seminář pro žadatele k 13. výzvě „Revitalizace vybraných památek“ ve specifickém cíli 3.1 IROP.

24.11.2015: Královéhradecká policie vybavila 157 vozidel novým lokalizačním a záznamovým zařízením, které získala v rámci projektu spolufinancovaného z IOP.

24.11.2015: Dne 19. listopadu proběhlo 16. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu (dále také MoV IOP) v Klášteře Dominikánů v Praze.

23.11.2015: Pilotní ověření finančního nástroje JESSICA bylo úspěšné a od konce ledna 2014 do dnešního dne jeho prostřednictvím Komerční banka poskytla žadatelům 149 zvýhodněných úvěrů ve výši bezmála 587 mil. Kč. Regenerace ...

23.11.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již třináctou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzva je zaměřena na revitalizaci vybraných památek. Podpořeny budou například obnovy ...

27.11.2015: Ve středu 25. listopadu proběhl workshop k tématu finančních nástrojů. Byl zaměřený především na výměnu zkušeností mezi zeměmi Visegrádské skupiny k využití finančních nástrojů v programovém období 2007–2013 a stav ...

25.11.2015: 25.11.2015 Ke dni 24. 11. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"), které nabyly účinnosti dne 25. 11. 2015. V kapitole 8.1 Pravidla a nutné ...

24.11.2015: Dovolujeme si Vás upozornit, že byl vydán bulletin k Výroční konferenci ROP Jihozápad. V něm se můžete dozvědět základní informace o všech přednášejících a zároveň Vám v krátkosti představí, o čem jejich prezentace ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů