Strukturální fondy

18.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun ...

18.08.2016: Sekretariát programu v Lille vypsal výběrová řízení na dvě pozice.

23.08.2016: ŘO OP VVV zveřejňuje zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených ve výzvách.

23.08.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - projektový manažer/projektová manažerka interních projektů OP PIK v oddělení podpory a řízení projektů odboru podpory finančních nástrojů a ...

23.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z Integrovaného regionálního operačního programu výzvu k předkládání projektů, které spadají pod integrované územní investice (dále jen „ITI“). Týká se zefektivnění prezentace ...

22.08.2016: Rádi bychom upozornili, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila dne 18. 8. Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku. Od dnešního dne až do 22. 9. 2016 do 14 hodin je možné podávat ...

22.08.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů odboru řízení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-24388 ...

22.08.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení finančního plánování odboru finančního řízení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-24787 ...

22.08.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodiky, koordinace a podpory kontrol v odboru kontroly operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů