Strukturální fondy

15.04.2014: Pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana proběhla v pátek 11. dubna 2014 v Míčovně Pražského hradu konference pořádaná u příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Konferenci společně s ...

14.04.2014: Zveřejnění finálního draftu Operačního programu URBACT III

21.03.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v druhé polovině dubna 2014 kontinuální výzvu pro oblast intervence 5.1 IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Aktualizace informací k 15.4.2014.

18.04.2014: (18. 4. 2014) 172 ukončených dopravních projektů dotovaných z ROP Jihovýchod přineslo pro jižní Moravu a Vysočinu 410 kilometrů nových a rekonstruovaných silnic II. a III. tříd, více než 100 nových ekologických ...

18.04.2014: 23.04.2014 - 28.04.2014 | Přijďte navštívit náš stánek OPŽP a Nové zelené úsporám na veletrh do Brna.

18.04.2014: Upozorňujeme, že příjemci výzvy č. C2 OP LZZ (Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany) mohou při zpracování monitorovacích zpráv využít nově zveřejněné nepovinné přílohy.

17.04.2014: Materiály ze semináře pro žadatele Výzvy 53 OP 1.1, který se uskutečnil dne 10.4.2014.

17.04.2014: Hradec Králové - Speciální jeřáb dnes sundal z Bílé věže hrotnici, hodinový cimbál, makovici a štenýř krovu. Makovici si spolu s hrotnicí převezmou do péče restaurátoři. Vyjmuto z ní bylo speciální pouzdro, v němž by ...

17.04.2014: V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí ...

17.04.2014: Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele v rámci výzvy 17 IOP - Projekty e-Governmentu.

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
52877

Kalendář akcí

Nejbližší události