Strukturální fondy

05.02.2016: Byla aktualizována 14. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL“ IROP.

05.02.2016: Spolupracujte s Ŕídícím orgánem IROP a vyplňte následující anketu.

04.02.2016: Čtvrtletní monitorovací zpráva (ČMZ) je pravidelný výstup finančního monitoringu programů v období 2007–2013, právě byla vydána zpráva za poslední čtvrtletí roku 2015.

03.02.2016: Seminář pro žadatele k 21. výzvě „Muzea“ IROP se uskuteční v Praze dne 17. února 2016.

05.02.2016: Rádi bychom upozornili, že s platností od 1. 2. 2016 dochází ke změně úředních hodin na recepci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Nově bude moci veřejnost vyřizovat své ...

05.02.2016: Díky projektu podpořenému z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 31. výzvy byla zrekonstruována místní komunikace, která tvoří přístup k nové zástavbě rodinných domů. V rámci projektu došlo také k vybudování nových ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů