Strukturální fondy

02.07.2015: Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 byl uveřejněn.

02.07.2015: Po jednání monitorovacích výborů proběhla aktualizace harmonogramů výzev na rok 2015. Jejich aktuální podobu na rok 2015 naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo řídicích orgánů ...

02.07.2015: Havlíčkův Brod díky získané dotaci z Integrovaného operačního programu zlepšil funkčnost technologického centra. Stávající zařízení omezovalo kvalitu služeb a znemožňovalo poskytování dat bez rizika výpadku. Cílem ...

22.06.2015: Pátým rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšnou letní fotografickou soutěž Vyfoť projekt. Zapojte se a vyhrajte některou z hlavních cen jako je mobilní telefon LG G3 nebo vysokopaměťový externí disk. Každý ...

02.07.2015: 01.07.2015 Ke dni 25. 6. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"), které nabyly účinnosti 1. 7. 2015. Upraveny byly zejména kapitoly 4, 8 a 10 ...

02.07.2015: Rádi bychom upozornili širokou veřejnost, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nabízí k prodeji 4 služební vozidla. Podrobné informace k nabízeným vozidlům a podmínkám jejich prodeje jsou uvedené ...

01.07.2015: Dne 18. června 2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy Usnesením č. 8/33 projekty předložené do 11. a 15. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy ...

01.07.2015: Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
64984

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události