Strukturální fondy

17.12.2014: Podpis 100. úvěrové smlouvy deset měsíců od spuštění příjmu žádostí o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA převýšil původní očekávání a celá alokace určená pro finanční nástroj, která činila více než 550 ...

15.12.2014: Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020. Pracovní verze se zapracovanými připomínkami Evropské komise. K této verzi budou probíhat další kola jednání s Evropskou ...

12.12.2014: V Praze ve čtvrtek 11. prosince pokračoval Národní konvent o Evropské unii. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně účastnilo diskuze v rámci kulatého stolu s podtitulem „Kohezní politika v novém programovém období ...

12.12.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj zvýšilo 11. prosince 2014 finanční alokaci výzvy č. 27 v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu na mobilní prostředky záchrany z nepřístupných oblastí.

12.12.2014: Přes 78 tisíc nových pracovních míst, 5 600 projektů na podporu malých a středních podniků, 1 690 km rekonstruovaných silnic II. a III. třídy či více jak 600 moderních vozidel veřejné dopravy. To jsou jen některé ...

18.12.2014: Olomouc, 17.12.2014 – Hranice 14 miliard vyplacených z ROP Střední Morava padla v polovině prosince. K datu 15.12.2014 bylo na účty příjemců odesláno již 14.140.241.495 Kč při celkovém počtu 2 185 žádostí o platbu. ...

18.12.2014: 18.12.2014 Krizové řízení ministra Richarda Brabce sklízí ovoce. Nové vedení MŽP v čele s ministrem Brabcem nastartovalo po svém nástupu na rezort razantní krizová opatření, namířená na oživení čerpání evropských ...

18.12.2014: Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze příručky D7 Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ, která je platná od 1. 1. 2015.

18.12.2014: Střední hnací náprava,  16 nízkopodlažních trolejbusů dlouhých 15 metrů a 10 nízkopodlažních kloubových trolejbusů s délkou do 18 metrů. Takové jsou parametry nových vozů, které Dopravní  podnik města Ústí nad Labem ...

18.12.2014: V Chudenicích bude dne 19. prosince v 10 hodin na prostranství před Starým zámkem slavnostně ukončen projekt podpořený z ROP Jihozápad. Projekt s názvem „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
59392

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů