Strukturální fondy

24.10.2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice FINANČNÍ MANAŽER/KA GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OP VK.

24.10.2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice GARANT/KA PRIORITNÍ OSY 1 (EVROPSKÁ CENTRA EXCELENCE) A PRIORITNÍ OSY 2 (REGIONÁLNÍ VAV CENTRA) OP VAVPI.

24.10.2014: Petr Rumpel je dalším z odborníků a osobností, kteří svou úvahou o budoucnosti kraje přispěli do projektu 20představ.eu. Proč přirovnává rozvoj regionu ke skládání mozaiky? A jak si představuje život v kraji v roce ...

24.10.2014: 23.10.2014 Pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny S CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary se přestěhovalo na novou adresu. Od 25. října 2014 bude pracoviště S CHKO Slavkovský les a Krajské ...

24.10.2014: 23.10.2014 MŽP a SFŽP ČR důrazně vyzývá příjemce podpory, aby předkládali žádosti o platbu (ŽoP) průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2014 (FPK). Navýšení FPK 2014 je možné ...

24.10.2014: Protože už za měsíc budete odevzdávat své projekty, zajímá nás, jak válčíte v jejich přípravě :) O čem váš projekt bude? Co vám na jeho navrhování zatím přišlo nejtěžší? Jak jste si poradili? To všechno nás zajímá ...

23.10.2014: Výbor Regionální rady na svém jednání dne 30. 9. 2014 přijal opatření s cílem zefektivnit administrace žádostí o platbu na konci programového období. Opatření spočívají ve schválení základních principů pro ...

23.10.2014: 22. 10. 2014 vyšla mimořádná příloha s názvem Evropské dotace v Deníku v Plzeňském a Jihočeském kraji. Příloha obsahuje sedm projektů, které byly podpořeny dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad. Jedná ...

23.10.2014: 22.10.2014 / Nový program 2014-2020 | Vedle integrovaných nástrojů spadajících do oblasti územní dimenze, které vznikají na národní úrovni pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj, nabízí Ministerstvo životního ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
57328

Kalendář akcí

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů