Strukturální fondy

03.05.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zve na oslavy Dne Evropy u příležitosti 12. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Open air festival se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2016 od 13 hodin na Střeleckém ostrově v ...

29.04.2016: Do Prahy se na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj sjeli zástupci Slovenska, Maďarska a Polska, aby zhodnotili a sdíleli své zkušenosti z rozběhu čerpání evropských fondů v novém programovém období 2014–2020. Akce ...

04.05.2016: V souvislosti s dokládáním vlastnických vztahů projektů realizovaných z ROP NUTS II Jihozápad upozorňujeme všechny příjemce na opakované nedostatky, které se týkají dokládání vypořádání těchto vlastnických vztahů v ...

04.05.2016: Jak jsme již informovali v tiskové zprávě distribuované dne 18. 3. 2016 a v aktualitě na webových stránkách ROP Severozápad téhož dne, Evropská komise pozastavila průběžnou platbu pro Regionální operační program ...

04.05.2016: Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu na podporu komunitního rozvoje. Výzva je určena místním akčním skupinám (MAS), mezi něž bude z Evropského sociálního ...

04.05.2016: Jak chytře a hospodárně nakládat s dešťovou či splaškovou vodou, o tom i o technologických možnostech bude poslední ze série seminářů, které pro obce a města připravilo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ...

03.05.2016: Seminář pro žadatele k 29. výzvě „Rozvoj sociálních služeb“ a 30. výzvě „Rozvoj sociálních služeb v SVL“ se uskuteční v Praze dne 11. května 2016.

02.05.2016: Informace o zrušení druhého kola vyhlášených dotačních programů „Státní podpory sportu pro rok 2016“.

02.05.2016: Seminář se uskuteční 16. května 2016 od 9 h v zasedací místnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (budova C 081), Karmelitská 7, Praha 1.

02.05.2016: Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů