Strukturální fondy

30.09.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 30. září 2015 8. výzvu "Technická pomoc".

30.09.2015: Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období ...

30.09.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlašuje další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších ...

30.09.2015: Projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích podpořený z Integrovaného operačního programu dnes ukončil svou realizační fázi. Díky evropské podpoře byla umožněna realizace obnovy areálu bývalého cisterciáckého ...

29.09.2015: Dne 7. října 2015 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“, která byla vyhlášena dne 17. září 2015 v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a ...

29.09.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj proto dnes vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních ...

29.09.2015: Řídicí orgán IROP uveřejňuje osnovu Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility.

22.06.2015: Pátým rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšnou letní fotografickou soutěž Vyfoť projekt. Zapojte se a vyhrajte některou z hlavních cen jako je mobilní telefon LG G3 nebo vysokopaměťový externí disk. Každý ...

02.10.2015: Dvůr Králové nad Labem – Příjemnější prostředí, které se blíží životu v běžné rodině, teď mají v Dětském centru ve Dvoře Králové nad Labem. Díky evropským penězům z ROP Severovýchod byla vybudována nová přístavba, v ...

02.10.2015: Během letních měsíců probíhal již pátý ročník oblíbené fotografické soutěže Vyfoť projekt. Tu pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Do soutěže se přihlásilo 121 fotografů. Ve více než ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
65460

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události