Strukturální fondy

16.01.2017: Dne 14. 2. proběhne finanční seminář určený pouze pro zástupce českých příjemců, kteří se účastní schválených projektů v rámci 1. a 2. výzvy programu INTERREG EUROPE.

13.01.2017: Dne 9. 2. 2017 proběhne v Budapešti seminář pro Lead partnery

13.01.2017: Program Interact III hledá nového koordinátora.

11.01.2017: Upozornění se týká českých partnerů zapojených v projektech programu Interreg CENTRAL EUROPE.

11.01.2017: Hradec Králové – Dne 9. 12. 2016 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání mělo na programu dva ...

11.01.2017: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nabízí veřejnosti možnost odkupu nepotřebné výpočetní techniky.

11.01.2017: Vážení žadatelé výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si vás upozornit na změnu přílohy č. 3 výzvy. K důležité změně došlo u aktivity III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity ...

11.01.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 ...

11.01.2017: Brožury pro propagaci výzkumných výsledků Programu KONTAKT II (LH)

10.01.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP) vyhlásilo již 67 výzev, jejichž celkový objem činí 71%, tj. 88,68 mld. Kč z celkové alokace programu 125, 3 mld. Kč. Vzhledem ...