Strukturální fondy

21.03.2018: Dne 26. března 2018 pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj v konferenčních prostorách Akademie veřejného investování druhý Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti, který naváže na stejnojmennou akci konanou v ...

16.03.2018: Nové výběrové řízení programu ESPON 2020 v oblasti monitorovacích nástrojů programu ESPON

14.03.2018: ŘO IROP dává na vědomí informaci sdružení CESNET, z. s. p. o., určenou pro žadatele a příjemce výzev IROP v oblasti ZŠ a SŠ, kteří realizují zapojení do federace eduroam (pozn. uvedená informace je relevantní pro ...

14.03.2018: ŘO IROP informuje o uveřejnění nové tabulky ke stavu administrace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v IROP.

14.03.2018: Kolektiv autorů z Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami publikaci informující o využití nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v České republice.

14.03.2018: Klíčoví aktéři regionálního rozvoje budou probírat aktuální témata a priority regionální politiky

13.03.2018: Vážení příjemci, dovolujeme si vás upozornit na některé problémy, které se v poslední době objevily v projektových žádostech.

09.03.2018: V dubnu chystá ministerstvo pro místní rozvoj informační seminář pro žadatele

08.03.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně ...

06.03.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo pátý ročník soutěže Poznej projekt. Na facebookové stránce Soutěžte s fondy EU se mohou zájemci zapojit a tipovat až do dubna projekty podpořené z evropských fondů. Výherci ...