Strukturální fondy

24.06.2016: V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byly schváleny první projekty. Na zasedání Monitorovacího výboru, které proběhlo ve dnech 21. – 22. 6. 2016 v bavorském ...

23.06.2016: V Ostravě – Dolních Vítkovicích se ve čtvrtek 23.června sešli ministři a zástupci vlád zemí Visegradské skupiny (V4) společně s partnery z Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Slovinska. Diskutovali o klíčových tématech ...

25.04.2016: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek.

29.06.2016: Z technických důvodů nebude linka v provozu dne 30.6.2016 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

28.06.2016: Řídicí orgán IROP vydává dne 28. 6. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 22. výzvy IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

27.06.2016: Dovolujeme si upozornit, že i po ukončení doby udržitelnosti projektu, zůstávají v platnosti další povinnosti vyplývající z jednotlivých ustanovení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního ...

27.06.2016: Hradec Králové – Především otázka dočerpání evropských prostředků z ROP Severovýchod spolu s postupnými kroky k úspěšnému uzavření programu byly hlavními body dnešního jednání Výboru Regionální rady Severovýchod ...

27.06.2016: 20.06.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo šestý ročník úspěšné fotografické soutěže „Vyfoť projekt“. Zapojte se a...více

27.06.2016: Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 ...

27.06.2016: Zjednodušené projekty- právní akty.

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů