Strukturální fondy

30.07.2015: Interreg DANUBE vyhlásí 1.výzvu v rámci Kick-Off konference 23.září v Budapešti.

29.07.2015: ​Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v pátek (31. 7.) první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí ...

27.07.2015: Druhé letošní číslo čtvrtletníku IOP pod lupou přináší aktuální informace o nástupnickém programu IROP, který po svém schválení Evropskou komisí vyhlašuje první výzvy k podávání projektů. V tomto čísle čtenáři také ...

22.06.2015: Pátým rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšnou letní fotografickou soutěž Vyfoť projekt. Zapojte se a vyhrajte některou z hlavních cen jako je mobilní telefon LG G3 nebo vysokopaměťový externí disk. Každý ...

30.07.2015: V programovém období 2014 - 2020 je možné v České republice čerpat celkem z deseti programů v rámci cíle Evropská úzmení spouluápráce tzv. INTERREG. Na tento cíl je vyčleněno 2,8 % z celkového rozpočtu EU. Interreg ...

30.07.2015: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválil usnesením č. 1139/2015 ze dne 27. 7. 2015 revizi č. 6 programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013 a revizi č. 9 prováděcího dokumentu ...

30.07.2015: Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a dle operačních programů. Pohybuje se zpravidla od několika měsíců až po několik let. Maximální doba realizace projektu se však řídí obecným pravidlem n+2 (tj., že ...

30.07.2015: Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS neboli Kohezní politice . Pro programovací období 2007—2013 byly stanoveny tři cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní ...

30.07.2015: Elektronický formulář sloužící k vyplňování projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém obodobí 2007-2013. V případě schválení projektu slouží i nadále jako rozhraní mezi ...

30.07.2015: Severovýchodní Čechy – Do druhé poloviny se přehoupla letní roadshow Hvězdy Severovýchodu, během níž jsou na 20 místech v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji prezentovány projekty, k jejichž vzniku ...

Prostředky proplacené příjemcům
 Kč
Počet projektů s vydaným rozhodnutím
65460

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů