Strukturální fondy

18.10.2017: V Praze dnes na pravidelném výročním setkání jednali představitelé Evropské komise se zástupci ministerstev odpovědných za čerpání evropských fondů. Tématem setkání bylo aktuální stavu čerpání v jednotlivých ...

18.10.2017: Program Interreg CENTRAL EUROPE připravil na příští měsíc tematické workshopy ke 3. výzvě. Akce se bude konat ve dnech 7.-8. listopadu v Praze a je určena pro zájemce ze všech států programového území; veškeré ...

16.10.2017: Program Interreg CENTRAL EUROPE hledá nezávislé odborníky na hodnocení projektů.

16.10.2017: Uveřejňujeme základní prezentaci k výzvě Seed Money s přehledem požadavků na uchazeče

19.10.2017: Probíhají intenzivní práce na analytické části strategie, do které jsou zapojeni všichni klíčoví partneři na národní, regionální i lokální úrovni včetně zástupců akademické sféry. O postupu prací je informována ...

18.10.2017: Workshop se koná dne 10. listopadu 2017 na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) - vchod z Pařížské ul. č. 4.

18.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 18. října 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 43 „Sociální podnikání II.“

16.10.2017: Regionální operační program Severovýchod již prochází fází uzavírání. Nabízí se však bilancování a ohlédnutí za realizovanými projekty. Výsledky projektů bezesporu přispěly k rozvoji královéhradeckého, pardubického a ...

16.10.2017: Dne 5. října 2017 se v Betlémské kapli v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Stavba roku 2017, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Do soutěže bylo ...

16.10.2017: 16.10.2017 Říjnové vydání přináší informace o zřejmě poslední možnosti, jak čerpat miliony korun na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích. Pokud o tak velké investici uvažujete, je nejvyšší čas na ...