Strukturální fondy

11.01.2017: Hradec Králové – Dne 9. 12. 2016 se sešli nově zvolení členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání mělo na programu dva ...

11.01.2017: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nabízí veřejnosti možnost odkupu nepotřebné výpočetní techniky.

11.01.2017: Vážení žadatelé výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si vás upozornit na změnu přílohy č. 3 výzvy. K důležité změně došlo u aktivity III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity ...

11.01.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 ...

11.01.2017: Brožury pro propagaci výzkumných výsledků Programu KONTAKT II (LH)

10.01.2017: Rádi bychom upozornili, že počínaje dnešním dnem dochází ke změně úředních hodin na územním pracovišti v Českých Budějovicích. Změna se týká pouze pondělního dne, kdy se mění konec úředních hodin ze 17. hodiny na 15. ...

10.01.2017: 19.12.2016 Aktuální Priorita přináší informace z jednání členů Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 nebo ze Zprávy o stavu životního prostředí v ČR. Nechybí ani podrobnosti o aktuálně ...

09.01.2017: Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 901/2016-1 ukládají veřejné vysoké škole, která obdržela finanční prostředky z Fondu vzdělávací ...

09.01.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 ...

06.01.2017: Podklady pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro veřejné výzkumné organizace, podnikatelské subjekty, nepodnikající fyzické osoby, neziskové příspěvkové a podobné organizace.