Strukturální fondy

15.02.2017: Přečtěte si článek s názvem "Nebojte se šablon a podejte si projekt", který byl uveřejněný v příloze časopisu Řízení školy (Speciál pro MŠ) č. 1/2017. Autorkou je Bc. Veronika Šefl, DiS., administrátorka publicity ...

14.02.2017: Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) je úspěšným programem, který významně napomohl rozvoji jižních Čech a Plzeňského kraje. Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou v těchto dnech dokončuje ...

13.02.2017: Vážení, rádi bychom vás informovali o konání __Veletrhu dotačních příležitostí__, kterou pořádá agentura CzechInvest ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice. Událost se uskuteční v úterý __21. 2. od 9 do 15 ...

13.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 10. února 2017 výzvu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 10. 2. 2017 ...

10.02.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum a výzva č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI.

09.02.2017: ŘO OP VVV oznamuje, že 1. kolo hodnocení žádostí o podporu výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum bylo ukončeno. Podmínky pro postup do 2. kola hodnocení splnilo 118 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší ...

08.02.2017: Praha, 7. února 2017 – O výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) ukončenou 31. ledna 2017 byl velký zájem. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu ...

06.02.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizovaná Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám, podle nichž budou poskytovány prostředky v roce 2017.

06.02.2017: Ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

06.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. 2. 2017 leták "Cíle Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2017".