Strukturální fondy

30.03.2017: V návaznosti na organizační změny na Úřadu Regionální rady končí technická podpora uživatelů webové aplikace PUD, prostřednictvím které příjemci ROP Moravskoslezsko podávají zprávy o udržitelnosti projektů. Podpora ...

30.03.2017: Přijďte přivítat jaro s ROP Jihozápad, které ve spolupráci s Hitrádiem Faktor oslaví Velikonoce. Událost se uskuteční v sobotu 15. 4. na nádvoří loveckého zámečku v zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. V době od 13 do ...

30.03.2017: V časopise Dotační komorník č. 1/2017 byl publikovaný článek, který je tematicky zaměřený na informování o pokroku v realizaci OP VVV za uplynulý rok 2016. Najdete v něm odpovědi na otázky jako jaké byly aktivity OP ...

29.03.2017: Včera byla prostřednictvím informačních systémů do Evropské komise odeslána Závěrečná zpráva o provádění ROP Severovýchod a další dokumenty potřebné k ukončení programu.

28.03.2017: 27.03.2017 Nové číslo časopisu Priorita přibližuje hned několik významných novinek a změn v Operačním programu Životní prostředí. Soustředí se na 2. výzvu kotlíkových dotací určenou krajům a navýšení podpory pro ...

28.03.2017: Vážení příjemci, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že z důvodu aktualizace databáze Oracle a pravidelné měsíční instalace nové verze aplikace nebude aplikace BENEFIT7 dostupná dne 3. 4. 2017 od 6:00 do 13:00 h. a ...

28.03.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravilo výzvu, ze které vyšší odborné školy mohou v termínu od 4. dubna do 31. srpna 2017 získat až ...

27.03.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 24. března 2017 avízo výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně ...