Strukturální fondy

18.08.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro ...

18.08.2017: Do konce soutěže Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách už zbývá pouhých 13 dnů. Tak neváhejte, navštivte jeden ze soutěžních projektů podpořených z Regionálního operačního programu Jihozápad a získejte možnost ...

16.08.2017: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nabízí veřejnosti možnost odkupu nepotřebných mobilních telefonů.

16.08.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejnilo dne 14. srpna 2017 avízo výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního ...

14.08.2017: Praha, 14. srpna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto ...

11.08.2017: Nejnavštěvovanějším místem soutěže Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách je s 82 hlasy Sportovní areál a koupaliště Zvíkovské podhradí, na druhém místě s 66 hlasy je Hrad Strakonice a na třetím s 59 hlasy je Zámecká ...

10.08.2017: Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa).

09.08.2017: Soutěže Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách se doposud zúčastnilo 440 soutěžících.