Strukturální fondy

06.12.2017: Vážení návštěvníci, od dnešního dne je možné v Domu porcelánu s modrou krví v Dubí spatřit výstavu výsledků 14. Mezinárodního hrnkového sympozia společnosti Český porcelán, a. s. Společnost pořádá porcelánová ...

06.12.2017: Praha, 1. prosince 2017 - V Bruselu se dnes uskutečnilo jednání zástupců hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI s komisařem pro výzkum a inovace Carlosem Moedasem. Delegaci ČR na tomto jednání vedl ...

06.12.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy IPs III, verze 2.

06.12.2017: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt. Tentokrát se jedná o Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, které je realizováno ve výzvě Krajské akční ...

05.12.2017: Zveme Vás na Veletrh dotačních příležitostí 6. 12. v Baťově institutu ve Zlíně, kde bude ke konzultacím připraven i zástupce OP VVV.

04.12.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.

01.12.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v září dvě soutěže: výtvarnou „Namaluj svoji učitelku nebo učitele“ pro mateřské školy ...

30.11.2017: Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se 22. listopadu uskutečnilo další Výroční jednání s Evropskou komisí věnované zejména stavu implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

30.11.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tentokrát se jedná o výzkumně zaměřenou výzvu s názvem Teaming II ...

30.11.2017: V souvislosti s ukončováním Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dochází na Úřadě Regionální rady k organizačním změnám. Jednou ze zásadních změn je zrušení Územních odborů realizace programu v ...