Budoucnost kohezní politiky po roce 2020

Typ akce: Konference
Termín konání: 6. 11. 2017 10:00 - 12:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, E610, Havlíčkovo nábřeží 38a, Ostrava

JUDr. Olga L E T Á Č K O V Á  - náměstkyně pro řízení
Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. David Š K O R Ň A  - ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 3. listopadu do registračního formuláře.

Připojené soubory

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena