Jste zde: Úvodní strana > CLLD

CLLD

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

 

Výzvy

Termín předkládání žádostí o podporu: 05.04.2017 - 31.12.2019
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 03.03.2017 - 31.12.2019
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 16.12.2016 - 31.10.2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 29.11.2016 - 31.12.2019
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 19.10.2016 - 31.10.2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 29.09.2016 - 31.12.2019
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 26.08.2016 - 31.10.2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 30.09.2015 - 30.06.2018
Téma: CLLD

Dokumenty