Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva č. 51 OP VK - prioritní osa 1 ...

Výzva č. 51 OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Téma: Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura
Program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Priorita unie: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Doba platnosti: 4. 4. 2014 0:00 - 16. 5. 2014 13:00
Příjemce: Viz text výzvy
Cíle programu, oblasti podpory
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
  • Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
  • Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
  • Cílem oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Popis podporované aktivity oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.

Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje 3 povinné aktivity (A, B, C):
  • Aktivita A:  Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce.
  • Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky.
  • Aktivita C: Evaluace.

Připojené soubory