Aktuality

03.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. října 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 49. výzvy IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za ...

27.09.2017: ​Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů v prvním dni otevření výzvy IROP č. 76 posunuje datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 27. 9. 2017, 14:00 na 9. 10. ...

27.09.2017: Dne 27. září 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 77. výzvu „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.“, v rámci které je možné podávat žádosti o ...