Aktuality

02.11.2017: ŘO IROP vydává informaci k poskytování bezhotovostních plateb na konci roku 2017.

02.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), uzavřelo hodnocení výzev na podporu komunitních center a právě finišuje s hodnocením výzev na podporu infrastruktury ...

01.11.2017: ŘO IROP informuje o modulu pro veřejné zakázky v monitorovacím systému MS2014+.

31.10.2017: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, slaví úspěch. K dnešnímu dni v něm bylo dosaženo celkového objemu 41 miliard korun v projektech s vydaným rozhodnutím o ...

30.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.