Aktuality

30.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 29. výzvy „Rozvoj sociálních služeb“.

30.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byl aktualizován Text 27. výzvy „Vzdělávací a výcviková střediska IZS“.

27.10.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.10.

27.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. 10. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 15. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“.

27.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. 10. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 14. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“.