Aktuality

19.09.2017: Více než 3,3 miliardy korun poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionální operačního programu (IROP) na podporu integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice. Dotaci ...

18.09.2017: Zpravodaj IROP je elektronický čtvrtletník, ve kterém se dočtete o aktuálních a užitečných informací týkající se IROP.

08.09.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. září 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 7. výzvy IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za ...

07.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že od 7. září 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 27. výzvy IROP „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“.

04.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 4. září 2017 zveřejnil aktualizaci 76. výzvy IROP „Muzea II.“. Revize se týká textu 76. výzvy, kde jsou upřesněni způsobilí žadatelé – muzea a zřizovatelé muzeí.