Jste zde: Úvodní strana > Veřejnost > Přehledy projektů a výzev

Přehledy projektů a výzev

Na této stránce naleznete tabulky s aktuálními stavy alokací výzev IROP a přehledy doporučených a podpořených projektů z IROP.
Od 5. 12. 2016 je uveřejňována tabulka s aktuálními stavy alokací výzev, kde naleznete informace o počtu předložených a hodnocených projektů, projektů, které prošly hodnocením a projektů které byly vyřazené nebo stažené žadatelem.  Stavy budou uveřejňovány dvakrát měsíčně - vždy v polovině a na konci měsíce: 

    Stav alokace výzev IROP k 14. 9. 2017 [MS Excel, 33.6KB]

 

Zde naleznete informace o schválených projektech IROP (přehled projektů schválených k financování poradou vedení Řídicího orgánu IROP s datem jejich schválení). Tabulka s jejich přehledem bude každý týden aktualizována:


    Přehled schválených projektů IROP k 20. 9. 2017 [MS Excel, 335.42KB]


Zde naleznete informace o podpořených projektech IROP (projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí dotace). Tabulka s jejich přehledem je každý týden aktualizována:

    Přehled podpořených projektů IROP k 18. 9. 2017 [MS Excel, 244.4KB]


 

Archiv přehledů stavů alokace výzev

Archiv přehledů podpořených projektů