Jste zde: Úvodní strana > O programu > Schválené projekty

Schválené projekty

V této sekci naleznete informace o schválených projektech. Seznam schválených projektů se zveřejňuje do dvou týdnu po schválení protokolu o výsledku zasedání Monitorovacího výboru.

Rozhodování o projektech

O projektových žádostech rozhoduje Monitorovací výbor na svých zasedáních na základě společného souhlasu české a bavorské delegace. Naplánované projekty jsou následně právně navázány Rámcovou smlouvou (první stupeň právního navázání) a Smlouvou o podmínkách realizace projektu (druhý stupeň právního navázání v ČR), resp. Rozhodnutím o poskytnutí prostředků (druhý stupeň právního navázání v Bavorsku).

Rozhodnutí Monitorovacího výboru

Projekt může být Monitorovacím výborem:

  • Naplánován bez výhrad - projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF. Mohou být stanoveny "podmínky", které musí Vedoucí partner respektovat.
  • Naplánován s výhradou - projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje nedostatky, které musí být odstraněny. Projekt může být financován pouze v případě, že Vedoucí partner splní "výhrady" stanovené Monitorovacím výborem. Z pohledu Monitorovacího výboru je "výhrada" silnější nástroj než "podmínka".
  • Pozastaven - projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou. Projednávání je pozastaveno. Vedoucí partner může projekt upravit a po provedení úprav je znovu projednáván na následujícím zasedání Monitorovacího výboru.
  • Stažen - zástupce místa zpracovávajícího žádost může projekt ze projednávání stáhnout (např. na základě žádosti Vedoucího partnera).
  • Odmítnut - projekt obsahuje velké nedostatky nebo nesplňuje kritéria.
  • Vyřazen - u již naplánovaných projektů, které nebudou realizovány.

Připojené soubory