Jste zde: Úvodní strana > Dokumenty

Dokumenty

V této sekci najdete veškeré aktuální dokumenty a archiv starších verzí

Program je rámcově definován v Programovém dokumentu, který byl dne 20. prosince 2007 schválený Evropskou komisí.

Podrobné pokyny platné na české straně pro vypracování žádosti o dotaci a pro realizaci projektu jsou k dispozici v Příručce pro české žadatele a v Příručce pro české příjemce dotace. České příručky jsou v případě potřeby aktualizovány pomocí Metodického pokynu (dílčí aktualizace) nebo vydáním nové verze (aktualizace celé příručky). Neplatné verze dokumentů najdete v sekci Archiv. O všech změnách dokumentů se dozvíte v sekci Novinky.

Pokyny pro bavorské partnery jsou k dispozici na stránkách v německém jazyce    .

Užitečné odkazy