Jste zde: Úvodní strana > Kontakty

Kontakty

V této sekci najdete kontakty na subjekty implementační struktury.

Celkovou zodpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán ( Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie). V České republice má za program zodpovědnost Národní orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj). Řídící orgán a Národní orgán v jejich činnostech podporuje Společný sekretariát při Vládě Horní Franky.

Některé úkoly spojené s realizací programu byly delegovány na zprostředkující subjekty. Za kontrolu žádostí a přípravu projektů k rozhodnutí Monitorovacího výboru zodpovídají místa zpracovávající žádost (v ČR krajské úřady, v Bavorsku zemské vlády). Úkoly spojené se smluvním navázáním prostředků u schválených projektů byly delegovány na místa navázání prostředků (v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj, které v těchto činnostech podporuje Centrum pro regionální rozvoj ČR, v Bavorsku zemské vlády). Za monitoring a finanční kontrolu projektů po jejich schválení zodpovídají kontroloři (v ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR, v Bavorsku zemské vlády).

Kontakty na bavorské subjekty implementační struktury jsou uvedeny na stránkách v německém jazyce    ..

Užitečné odkazy